Witamy na stronie Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Instytut, powstały w wyniku przekształcenia Wydziału Zarządzania UEP, stanowi pomost pomiędzy środowiskiem akademickim i naukowym, a środowiskiem biznesu i administracji. 

Prowadząc badania naukowe w rdzeniu nauk o zarządzaniu i jakości kreujemy umiejętności  i postawy menedżerskie studentów, a także wspierajmy przedsiębiorstwa i organizacje samorządowe i pozarządowe w doskonaleniu procesów zarządzania,

 

Profil naukowo-badawczy Instytutu wyznaczają badania nad zarządzaniem organizacjami zarówno biznesowymi, jak i instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit.                                           
W szczególności do strategicznych obszarów badawczych Instytutu należą subdyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości: 
-          Metodologia nauk o zarządzaniu i jakości
-          Teoria organizacji i zarządzania
-          Wspomaganie decyzji kierowniczych
-          Zachowania organizacyjne
-          Zarządzanie innowacjami
-          Zarządzanie jakością
-          Zarządzanie logistyczne
-          Zarządzanie procesami i projektami
-          Zarządzanie strategiczne
-          Zarządzanie wiedzą

 

Zespół Instytutu tworzy ponad pięćdziesięciu pracowników naukowych pracujących w pięciu katedrach:
1. Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
3. Katedra Zarządzania Jakością
4. Katedra Zarządzania Strategicznego
5. Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa