Dyrektor Instytutu Zarządzania
prof. dr hab.  inż. Alina Matuszak-Flejszman

e-mail: alina.matuszak-flejszman@ue.poznan.pl
e-mail: dyrektor.iz@ue.poznan.pl
miejsce: Collegium Altum, XVI piętro, p. 1618a
telefon: 61-854-38-39

Konsultacje
Prośba o potwierdzenie e-mailem chęci spotkania na konsultacji.

poniedziałki godz. 10.00-12.00 pok. 1618a