Seminaria magisterskie

Wybory seminarium na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia


Uwaga Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia:

W dniach 1-6 grudnia 2020 roku odbędą się wybory seminariów. Zostaną one przeprowadzone z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wyborów Seminariów.

Wybory seminariów będą się odbywały według następującej reguły: student kontaktuje się z potencjalnym promotorem za pomocą poczty elektronicznej z adresu studenckiego NIU@student.ue.poznzn.pl i zgłasza chęć udziału w seminarium. Po zaakceptowaniu przez promotora  - wprowadza wybór do systemu internetowego. Zapisy w kolejności zgłoszeń.


Kierunek: Zarządzanie

Oferta seminariów na rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne II stopnia

 

prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

1.      Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

2.      Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie

3.      Metody i narzędzia rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie

4.      Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie

 

dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak, prof. UEP

1.      Zarzadzanie jakością i bezpieczeństwem w organizacjach biznesowych

2.      Zarządzanie społecznie odpowiedzialne w organizacjach

3.      Praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością

 

dr hab. Sławomir Zaplata, prof. UEP

1.      Funkcjonowanie i ocena systemowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

2.      Wdrażanie, funkcjonowanie i doskonalenie znormalizowanych systemów zarządzania w organizacjach

3.      Systemowe zarządzanie ciągłością działania w przedsiębiorstwie

4.      Aspekty znormalizowanych systemów zarządzania w działalności gospodarczej

 

 

Kierunek: Towaroznawstwo – 2-letnie

Oferta seminariów dyplomowych na rok akademicki 2020/2021

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

dr hab. inż. Justyna Górna, prof. UEP

1.      Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach

 

dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. UEP

1.      Zarządzanie jakością, projektami i bezpieczeństwem informacji

 

dr hab. Sławomir Zapłata, prof. UEP

1.      Charakterystyka znormalizowanych systemów zarządzania w organizacji

 

 

Studia niestacjonarne zaoczne II stopnia

 

dr hab. inż. Justyna Górna, prof. UEP

1.      Doskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem z wykorzystaniem wybranych standardów zarządzania (np. IFS, BRC, ISO 22000,BRC Packaging Materials

 

dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. UEP

1.      Zarządzanie jakością, projektami i bezpieczeństwem informacji

 

prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

1.      Systemowe i procesowe podejście do zarządzania w organizacji

 

dr hab. Sławomir Zapłata, prof. UEP

1.      Charakterystyka znormalizowanych systemów zarządzania w organizacji