Katedra Zarządzania Jakością (wcześniej: Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Katedra Ekonomiki Jakości) została utworzona w dniu 1 października 1991 roku. Jej pomysłodawcą i kierownikiem był prof. dr hab. Jerzy Łańcucki.
">Problematyka badawcza:

 • zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • zarządzanie jakością w e-Gospodarce,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zarządzanie środowiskowe,
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności oraz opakowań,
 • zarządzanie procesowe,
 • zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania,
 • zarządzanie projektami (Prince, PMI, SCRUM),
 • optymalizacja procesów zgodnie z filozofią Lean Manufacturing,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie ciągłością działania,
 • zarządzanie dostawami jako element systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w znormalizowanych systemach zarządzania,
 • wykorzystanie metod i technik rozwiązywania problemów w systemowym podejściu do zarządzania,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR,
 • integracja technik LCA oraz LCC na potrzeby zarządzania cyklem życia wyrobów ze szczególnym uwzględnieniem analiz ekoefektywności,
 • zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym, 
 • modele kosztów ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości środowiskowej przedsiębiorstw,
 • wpływ kosztów jakości na rentowność przedsiębiorstwa.