Nagroda indywidualna II stopnia dla dr hab. Mai Sajdak za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2019 roku – za monografię pt.:„Zwinność strategiczna przedsiębiorstw”, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.