W trzeciej edycji konkursu na wewnętrzne projekty badawcze w ramach projektu RID w drodze konkursu wyłoniono wniosek pracowników KZS, który uzyska finansowanie. 
Tytuł projektu: Ocena wpływu technologii Przemysłu 4.0 na zwinność strategiczną przedsiębiorstw
Skład zespołu pracowników KZS: 
Kierownik projektu - dr hab. Maja Sajdak
Członkowie zespołu - dr Michał Młody, dr Adam Weinert 

Serdecznie gratulujemy!