Uczymy już od 34 750 dni
Informacje dla studentów

Seminaria

Uwaga studenci !!!!!

Nowy termin zapisów na seminaria I roku II stopnia dla studentów stacjonarnych  i niestacjonarnych od 15-21.11.2021 roku.

Od 29.11.-5.12 2021 roku studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia studiujący na kierunku Zarządzania będą dokonywali wyborów seminarium w systemie USOS po wcześniejszym skontaktowaniu się z promotorem za pomocą poczty elektronicznej ze studenckiego adresu mailowego. Informacje na temat tytułów seminarium oraz promotora w linku https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/komunikaty,c13203/wybory-seminariow-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-i,a102750.html. 


dr hab. Maja Sajdak

 Warunki przyjęcia na seminarium:

·         Temat pracy zgodny z tematyką seminarium

·         Wstępnie określony temat pracy oraz założenia badawcze

·         Bardzo dobra znajomość j. angielskiego

·         Duże zaangażowanie w proces pisania pracy

·         Terminowość w przekazywaniu promotorowi poszczególnych rozdziałów pracy

Proszę o zgłoszenie chęci udziału w seminarium za pomocą poczty elektronicznej z adresu

studenckiego NIU@student.ue.poznan.pl na: maja.sajdak@ue.poznan.pl. W e-mailu proszę

podać: specjalność na obecnych studiach oraz uczelnię, wydział i specjalność ukończonych

studiów licencjackich. Proszę o informację o średniej ze studiów licencjackich oraz ocenę na dyplomie z tych studiów.

 

Po zaakceptowaniu proszę wprowadzić wybór do systemu internetowego.
Seminarium dla studentów stacjonarnych II stopnia u prof. E. Urbanowskiej-Sojkin w poniedziałki o godz. 14.00, w sali 315A.
 


Uwaga
Seminarium dla studentów stacjonarnych u dr Pawła Bartkowiaka w poniedziałki o godz. 16.00 w pok. 319AProf. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin

tematyka seminarium:
 • Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • Audyt strategiczny
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa

Dr hab. Maja Sajdak 
tematyka seminarium:
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie
 • Doradztwo w kryzysie
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
Dr Paweł Bartkowiak
tematyka seminarium:
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Strategie konkurowania przedsiębiorstw
 • Zachowania nabywców na rynku
 • Doradztwo w zakresie wczesnego ostrzegania
Dr Maciej Brzozowski
tematyka seminarium:
 • Formułowanie strategii
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Desing management
 • Zarządzanie projektami
Dr Anita Perska
tematyka seminarium:
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
Dr Michał Młody
tematyka seminarium:
 • Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Rola przywództwa w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem 
Dr Adam Weinert
tematyka seminarium: 
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
 • Informacyjne wspomaganie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • Koncepcje zarządzania strategicznego