Robert Banaś - Asystent w Katedrze Zarządzania Strategicznego


Problematyka badawcza:
  • Zarządzaniu projektami
Dydaktyka:
  • Zarządzanie projektami
  • Organizacja projektowa
  • Zarządzanie strategiczne
Hobby:
  • Zarządzanie projektami
Publikacje: