Opiekun administracyjny Katedry Zarządzania Strategicznego od powstania Katedry w 2007 roku. Pełni kluczową rolę w kontaktach studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Katedry. Zajmuje się również obsługą studiów podyplomowych prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Strategicznego.


Pełnione funkcje:

  • Sekretariat
Budynek A, pokój 322
tel. 61 856 94 32 kzs@ue.poznan.pl
Godziny otwarcia Sekretariatu:

dni robocze: 9:00-13:00