Uczymy już od 35 183 dni
Wybór seminariów

Seminaria

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach:
15 listopada - 21 listopada 2021 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

29 listopada – 5 grudnia 2021 studenci drugiego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

studiujących m.in. na kierunku: Zarządzanie - będą dokonywali wyborów seminarium. Wybory zostaną przeprowadzone w systemie USOS.


Każdy Student, musi skontaktować się z potencjalnym promotorem w okresie poprzedzającym uruchomienie zapisów w systemie i uzyskać jego zgodę na zapisanie się na seminarium. W przypadku, gdy promotor nie wskazał szczegółowych zasad przyjęć na seminarium, studenci powinni kontaktować się z potencjalnymi promotorami za pomocą poczty elektronicznej tylko ze studenckiego adresu mailowego – NIU@student.ue.poznan.pl. Dopiero po uzyskaniu akceptacji promotora, student może wprowadzić wybór do systemu USOS.
Zatwierdzona przez właściwego dyrektora studiów oferta seminariów oraz zasady zapisów znajdują się na stronie internetowej BOS 
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/komunikaty,c13203/wybory-seminariow,a99564.html