Uczymy już od 35 183 dni
Wybór seminariów

Seminaria licencjackie

Oferta seminariów

Studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne I stopnia


https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/komunikaty,c13203/wybory-seminariow-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-i,a102750.html

1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - rekrutacja i selekcja, motywowanie, rozwój pracowników, ocena pracownicza, budowanie i zarządzanie zespołami pracowniczymi, projektowanie funkcji personalnej.

 


1. Nowoczesne narzędzia zarządzania pracą.


dr inż. Łukasz Wściubiak

1. Wybrane aspekty zarządzania firmami rodzinnymi. 

2. Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach.


dr Bartosz Marcinkowski

1.Zarządzanie działalnością operacyjną w przedsiębiorstwie (metody, koncepcje, narzędzia). 

2. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. 

3. Zarządzanie zasobami w organizacji.


1. Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie. 

2. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa. 

3. Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstw.