KONSULTACJE PRACOWNIKÓW - kontakt mailowy


Kierownik Katedry

dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP

p. 1115 Collegium Altum

dariusz.nowak@ue.poznan.pl


Egzamin z Ekonomicznej Analizy Decyzyjnej, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych odbędzie się ustnie przy wykorzystaniu platformy Skype, w dniu 21 września, o godzinie 18 - w kolejności zgłoszeń. 
Należy, wykorzystując adres dariusz.nowak@ue.poznan.pl ustalić godzinę egzaminu oraz pobrać nick prowadzącego do Skypa.


dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP

p. 1116 Collegium Altum

beata.skowron-mielnik@ue.poznan.pl


dr Sebastian Chęciński

p. 1113 Collegium Altum

sebastian.checinski@ue.poznan.pl


dr hab. Marcin Gołembski 

p. 1112 Collegium Altum

marcin.golembski@ue.poznan.pl


dr hab. Grzegorz Wojtkowiak 

p. 1112 Collegium Altum

g.wojtkowiak@ue.poznan.pl 

 

dr inż. Łukasz Wściubiak 

p. 1117 Collegium Altum

lukasz.wsciubiak@ue.poznan.pl


dr Bartosz Marcinkowski p. 1114 Collegium Altum
bartosz.marcinkowski@ue.poznan.pl

Zajęcia On-Line
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przygotowano i zamieszczono na moodle pliki do kształcenia na odległości z przedmiotu Ekonomiczna Analiza Decyzyjna.
Pliki dla studentów zaocznych jak i dziennych zamieszczono odpowiednio na kursach:
Ekonomiczna analiza decyzyjna - stacj. II st. - (ćw.) - dr Bartosz Marcinkowski
Ekonomiczna analiza decyzyjna - niest. II st. - (ćw.) - dr Bartosz Marcinkowski
Hasło do powyższych kursów to: "zarzadzanie"
Pliki zamieszczono w sekcji "Zajęcia Zdalne". W przypadku przedłużenia ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu, sekcja ta będzie uzupełniana o kolejne materiały. 
W przypadku pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego.

dr Sebastian Narojczyk
p. 1114 Collegium Altum

sebastian.narojczyk@ue.poznan.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przygotowano i zamieszczono na moodle pliki do kształcenia na odległości z przedmiotu Ekonomiczna Analiza Decyzyjna.
Hasło dla studentów dziennych: "ead2020"
Hasło dla studentów zaocznych: "ead2020z"
Pliki zamieszczono w głównej sekcji kursu. W przypadku przedłużenia ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu, sekcja ta będzie uzupełniana o kolejne materiały. 
W przypadku pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego.

mgr Paulina Śmiałek-Liszczyńska

p. 825 Collegium Altum

paulina.smialek@ue.poznan.pl