Kierownik Katedry
dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP

dariusz.nowak@ue.poznan.pl

  Poniedziałki, godz. 16:30-17:30

  Środy, godz. 8:00-9:00

kod ms teams: lwv9w00

Na konsultacje proszę umawiać się mailowo.


dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP

beata.skowron-mielnik@ue.poznan.pl

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac18942ef30db4dbda169b0acf3b8171c%40thread.tacv2/conversations?groupId=101578f7-d932-44be-b9cd-a67f89d09099&tenantId=c563ee76-4bae-46a0-ad10-139293d204a5

Kod: xzovgzd

  Poniedziałki, godz 11:30-12:30

  Czwartki, godz. 16:30-17:30


dr Sebastian Chęciński

sebastian.checinski@ue.poznan.pl

  Poniedziałki, godz. 18:15-19:15

  Piątki, godz. 8:45-9:45


dr hab. Marcin Gołembski 

marcin.golembski@ue.poznan.pl

  Poniedziałki, godz. 12:00–13:00

  Czwartki, godz. 15:00–16:00

 

 dr hab. Grzegorz Wojtkowiak 

g.wojtkowiak@ue.poznan.pl

  Poniedziałki, godz. 10:30-11:15

  Czwartki, godz. 16:30-17:15

 

dr inż. Łukasz Wściubiak 

lukasz.wsciubiak@ue.poznan.pl

  Środy, godz. 15:00-16:00

 

dr Bartosz Marcinkowski p. 1114 Collegium Altum
bartosz.marcinkowski@ue.poznan.pl

  Poniedziałki, godz. 15:45–16:45

  Środy, godz. 9:30–10:30

kod ms teams: 2225s9t

 

dr Sebastian Narojczyk
sebastian.narojczyk@ue.poznan.pl

  Poniedziałki, godz. 13:00-14:00

  Czwartki, godz. 9:00-10:00

 

mgr Paulina Śmiałek-Liszczyńska

paulina.smialek@ue.poznan.pl

kod zespołu 7e0xa0r

  Poniedziałki, godz. 11:00-12:00
  Wtorki, godz. 15:30-16:30