Problematyka naukowo-badawcza Katedry Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa:

 • zarządzanie produkcją i zasobami przedsiębiorstw,
 • kształtowanie rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych, formułowanie ich strategii i programów rozwojowych,
 • restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorczość, innowacyjność i wspieranie small-businessu,
 • potrzeby uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż,
 • analiza produkcji,
 • analiza zasobów rzeczowych i osobowych,
 • projektowanie struktur organizacyjnych,
 • zarządzanie czasem pracy,
 • elastyczna organizacja pracy,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.