Wykształcenie:

Stopień naukowy doktor habilitowany (listopad 2012), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, monografia: Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych,

Stopień naukowy doktor (lipiec 2001), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Rozprawa doktorska: Restrukturyzacja produktów i dystrybucji branży łożysk tocznych w warunkach transformacji rynkowej,

1997-2001 - studia doktoranckie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

1997 – 1998 - Studium Języków Obcych przy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

1992-1997 Studia magisterskie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, specjalizacja: ekonomika przemysłu i polityki przemysłowej  - wyróżnienie Summa Cum Laude (czerwiec 1997).

 

Doświadczenie zawodowe:

Wrzesień 2016 – obecnie Kierownik Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Marzec 2013 – sierpień 2016, profesor nadzwyczajny UEP, Katedra  Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2014-2016 - Członek Rady Nadzorczej Bonus SA,

2011-2015 – koordynator warsztatów umiejętności twardych w projekcie Kadry dla Gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2008-2012 – po. Kierownika Katedry Ekonomiki Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2005-2012 – Członek Rady Fundacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,

2002 – 2013 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu (starszy wykładowca, profesor)

2002-2012 – adiunkt w Katedrze Ekonomiki Produkcji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

1999-2005 – Quay Invest spółka z o.o. – Członek Zarządu,

1993-2005 - Biuro Handlowo – Usługowe Quay spółka z o.o. – Dyrektor ds. Handlowych,

 

Pełnione funkcje:

2017 – obecnie - Ekspert NCBR w Programie Inteligentny Rozwój,

2017-2018 - Członek Zespołu Ewaluacji ds. nauk ekonomicznych HS3,

2017 - Członek Zespołu Ewaluacji ds. nauk ekonomicznych HS-3SZ,

2014 – obecnie Kierownik Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa,

2012 – obecnie – członek Rady Wydziału Zarządzania,

2013 – obecnie - Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości przy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie,

2008 – 2012 - Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020,

2005-2012 - Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości przy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie,

2005 – obecnie - Członek Komitetu Głównego Olimpiady Przedsiębiorczości przy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie,

 

Współpraca międzynarodowa z:

 • Państwową Akademią im. Dimitra Cenova ze Svisthov, Bułgaria,
 • Państwowym Uniwersytetem z Doniecka, z siedzibą w Winnicy,
 • Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim,
 • Państwową Politechniką z Odessy,
 • Państwowym Uniwersytetem Technologicznym z Żytomierza,
 • Państwowym Centrum Naukowym z Kijowa,
 • Instytutem Ekonomiki Przemysłu z Kijowa,
 • Państwowym Uniwersytetem im. T. Szewczenki z Kijowa.

  

Problemy badawcze:


 • Współpraca i współdziałanie przedsiębiorstw w procesie tworzenia wartości
 • Budowa relacji pomiędzy przedsiębiorstwami
 • Kooperacja przemysłowa i rozwoju przemysłu
 • Zarządzanie produkcją
 • Gospodarka zasobami przedsiębiorstwa 
 • Kluczowe kompetencje przedsiębiorstw przemysłowych

 

Dydaktyka:


 • Zarządzanie operatywne/zarządzanie produkcją
 • Negocjacje w biznesie
 • Ekonomiczna analiza decyzyjna
 • Restrukturyzacja i wycena przedsiębiorstw 
 • Gospodarka materiałowa