Problematyka naukowo-badawcza: 
  • strategie "wyjścia" przedsiębiorstw
  • analiza decyzyjna i podejmowanie decyzji
  • przedsiębiorczość
  • kontroling kadrowy
  • systemy wynagrodzeń