Problematyka badawcza:
  • Kompetencje przedsiębiorstw
  • Konkurencyjność podmiotów gospodarczych
  • Analiza działalności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
Wykształcenie:
2018 październik– uzyskanie stopnia naukowego doktora, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, rozprawa pt. „Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstw w procesie kształtowania ich konkurencyjności”
2013-2018 – studia doktoranckie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2008-2013 – studia magisterskie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2005-2008 – studia licencjackie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 

Dydaktyka:

  • Zarządzanie Operatywne
  • Ekonomiczna Analiza Decyzyjna
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  • Budowanie Systemów Wynagrodzeń

Zainteresowania:

  • Sport (piłka nożna, biegi z przeszkodami)
  • Literatura Sci-Fi