Wykształcenie


od 2021 doktorantka w Szkole Doktorskiej, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

2019 – Podyplomowe Studia z Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

2004 – Executive MBA, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

2000 - Podyplomowe Studia Podatkowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

1999 - Podyplomowe Studia z zakresu Projektowania Systemów Logistycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1997 - tytuł zawodowy magistra inżyniera, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 

Problematyka badawcza


Przedmiotem badań są determinanty budowania zaangażowania pracowników w sytuacji pracy zdalnej.

Głównym celem jest identyfikacja i ocena uwarunkowań budowania zaangażowania pracowników w sytuacji pracy zdalnej.

Celem pośrednim jest sklasyfikowanie zidentyfikowanych determinant wpływających na efektywne zaangażowanie pracowników na 2 grupy:

  • zależne od pracodawcy
  • niezależne od pracodawcy.
Wynikiem prac ma być zidentyfikowanie trzech determinant, które zależą od pracodawcy i potwierdzenie lub odrzucenie postawionych hipotez.

 

Zainteresowania

·         Zarządzanie zasobami ludzkimi

·         Zarządzanie zespołami rozproszonymi

·         Zarządzanie strategiczne

·         Zarządzanie organizacją

·         Zarządzanie przez wartości godnościowe 

·         Spirala wzrostu /dynamika spiralna jako model poziomów 

          rozwoju organizacji