Biografia:

2017 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania – tytuł zawodowy magistra


Dydaktyka:


  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Controlling i audyt personalny
  • Budowanie systemu wynagrodzeń

Pełnione funkcje:


  • Sekretarz SKN Psychologii Biznesu 11.2014-04.2018

Zainteresowania:


  • Fotografia
  • Turystyka
  • Wędrówki górskie