Kierownik Katedry

dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP

e-mail: Cezary.Kochalski@ue.poznan.pl

tel. 61-854-37-84

Collegium Altum, pok. 817

ul. Powstańców Wielkopolskich 16


Obsługa administracyjna

mgr Ewa Budniak

e-mail: cafiw@ue.poznan.pl

tel. 61-854-38-38

pokój 121 budynek C
al. Towarowa 53

Adres do korespondencji:

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań