Biografia
  • 2013 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - doktor nauk ekonomicznych
  • 2007 - Akademia Ekonomiczna w Krakowie - magister ekonomii
Problematyka badawcza
  • analiza finansowa przedsiębiorstwa,
  • controlling,
  • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
  • ekonomika przedsiębiorstwa
Dydaktyka
  • analiza finansowa,
  • controlling

Hobby

  • narciarstwo alpejskie