P R O B L E M A T Y K A   S E M I N A R I U M

 

 

Temat seminarium:

 

Zarządzanie strategiczne kosztami

i analiza finansowa 

 

Problematyka szczegółowa:

 

1.     Analiza finansowa w controllingu operacyjnym.

2.     Analiza finansowa jako narzędzie w tworzeniu i ocenie wariantów strategicznych rozwoju przedsiębiorstwa.

3.     Wykorzystanie tradycyjnego rachunku kosztów w controllingu działalności operacyjnej.

4.     Rachunek kosztów w controllingu strategicznym.

5.     Analiza strategiczna kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Przykładowe tematy prac podyplomowych:

 

1.     Analiza finansowa w controllingu operacyjnym i strategicznym rozpatrywanego przedsiębiorstwa.

2.     Wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym rozpatrywanym przedsiębiorstwem.

3.     Analiza kosztów rozpatrywanego przedsiębiorstwa.