Dr Adam Metelski jest członkiem zespołu badawczego, który został laureatem konkursu realizowanego w ramach projektu UEP „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki” (RID). Tematem realizowanego projektu jest "Konsumpcja zdigitalizowanych produktów sportowych w dobie gospodarki 4.0”. Kierownikiem projektu jest dr Marcin Leszczyński.