Uczymy już od 34 752 dni
Dydaktyka

Seminaria magisterskie

Oferta seminariów w roku akademickim 2020/2021
stacjonarne:

  • dr hab. Anna Wach, prof. UEP – Nowoczesne metody rozwoju człowieka w organizacji

 

niestacjonarne zaoczne:

  • dr hab. Anna Wach, prof. UEP – Nowoczesne metody rozwoju człowieka w organizacji