Uczymy już od 35 183 dni
Pracownicy

Prof. dr hab. Przemysław Deszczyński

Profesor tytularny nauk ekonomicznych (2012), doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność – stosunki międzynarodowe (2001), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (obrona na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu (1989). Absolwent naszej Alma Mater - kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego (1980), dwukrotny stypendysta Fundacji im. Friedricha Eberta, wykładowca Ost – West Kolleg w Kolonii, profesor zwyczajny UEP, w latach 2002 – 2005 prodziekan Wydziału Ekonomii AEP. Od. 01.10.2010r. Kierownik Katedry Publicystyki i Public Relations.


Autor lub współautor 200 pozycji, z czego prawie 150 opublikowanych, dotyczących ekonomii międzynarodowej, ekonomii rozwoju, ekonomii informacji, public relations, międzynarodowych stosunków i systemów politycznych. Najważniejsze z nich to: Konceptualne podstawy pomocy rozwojowej; Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka; Grupa Wyszehradzka. Współpraca polityczna i gospodarcza; Nauki ekonomiczne wobec problemów globalizacji gospodarki światowej – implikacje dla krajów rozwijających się; Przestrzeń i czas jako determinanty polityki gospodarczej; Zu den Implikationen der EU-Erweiterung – Gewinn- und Verlustbilanz; Institutional Accreditation as an Instrument of Public Relations; Die Ost – West – und Nord – Süd – Beziehungen und ihre gegenseitige Bedingtheit; Public relations; Niemieckie inwestycje w Polsce; Konceptualizacja pojęcia ekonomia informacji – paradygmat public relations; Międzynarodowe stosunki polityczne, Europejskie systemy polityczne, Globalization.


Wypromowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 8 doktorów i ponad 200 magistrów.


Hobby: brydż, rozwiązywanie nierozwiązywalnych problemów.

.


Kontakt:
e-mail: p.deszczynski@ue.poznan.pl
 tel. 61 856 95 17
 pokój 319B

KONSULTACJE sesja zimowa 2022/2023

poniedziałek 06.02.     godz. 11.45. – 13.15.

 sobota         18.02.      godz. 11.45. – 13.15.

 

 09 – 16.02.2023   urlop