Zespół z Katedry Finansów Przedsiębiorstw otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w wysokości 482.000zł na realizację projektu Monitoring ze strony inwestorów instytucjonalnych a decyzje finansowe spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt ma na celu przede wszystkim określenie wpływu inwestorów instytucjonalnych, jako szczególnego rodzaju akcjonariuszy, na decyzje spółek giełdowych z regionu CEE w zakresie m.in. polityki dywidend, realizacji inwestycji i wyboru źródeł finansowania. Analiza różnych kanałów monitorowania ze strony inwestorów instytucjonalnych sytuuje grant na pograniczu zarządzania finansami i nadzoru korporacyjnego. Większość środków przeznaczona zostanie na dostęp do baz danych niezbędnych do prowadzenia badań we wskazanych obszarach. Kierownikiem projektu jest dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP. Więcej informacji na temat grantu można znaleźć na stronie NCN:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/463694-pl.pdf