Dr Anna Leszczyłowska wzięła udział w misji doradczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego skierowanej do władz podatkowych w Mołdawii. Przedmiotem prac analitycznych były preferencje podatkowe (tax expenditures). Rzetelne raportowanie tax expenditures jest jednym z współczesnych wyzwań stojących przed władzami podatkowymi i warunkiem transparentności finansów publicznych.