6 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyło się współorganizowane przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie seminarium zatytułowane „VAT. Rozważania na kanwie Mirrlees Review”. Jednym z prelegentów był dr Arkadiusz Bernal, który wygłosił referat zatytułowany „Opodatkowanie towarów i usług – uzasadnienie i koncepcje”. Więcej informacji na temat seminarium można znaleźć na stronie Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych: https://www.case-research.eu/pl/relacja-z-seminarium-vat-rozwazania-na-kanwie-mirrlees-review-101239