KIEROWNIK KATEDRY / HEAD OF THE DEPARMENT:

dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP
Jacek Mizerka, PhD, associate professor

e-mail: jacek.mizerka@ue.poznan.pl
pok. / room 217 C, tel. 854-37-00
DYŻUR / DUTY HOURS:
Środa/Wednesday: 11.00-12.00 
  Czwartek/Thursday: 14.00-15.00 

dr hab.Tomasz Jewartowski, prof. UEP
Tomasz Jewartowski, PhD, associate professor

e-mail: tomasz.jewartowski@ue.poznan.pl
pok. / room 206 C, tel. 854-38-61
DYŻUR / DUTY HOURS:
Wtorek/Tuesday: 9.30-10.30
Czwartek/Thursday: 16.00-17.00 


dr hab. Michał Kałdoński, prof. UEP
Michał Kałdoński, PhD, associate professor

e-mail: michal.kaldonski@ue.poznan.pl
pok. / room 212 C, tel. 854-38-49
DYŻUR / DUTY HOURS:
Poniedziałek/Monday: 8.45-9.45
Środa/Wednesday:15.00-16.00 


dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP
Jarosław Kubiak, PhD, associate professor

e-mail: jaroslaw.kubiak@ue.poznan.pl
pok. / room 204 C, tel. 854-39-74
DYŻUR / DUTY HOURS:
Poniedziałek/Monday: 14.45-15.45
Wtorek/Tuesday: 9.45-10.45


dr hab. Arkadiusz Bernal
Arkadiusz Bernal, PhD

e-mail: arkadiusz.bernal@ue.poznan.pl
pok. / room 205 C, tel. 854-39-75
DYŻUR / DUTY HOURS:
Wtorek/Tuesday: 16.30-17.30
Środa/Wednesday: 13.00-14.00


dr hab. Józefa Gryko
Józefa Gryko, PhD

e-mail: jozefa.gryko@ue.poznan.pl
pok. / room 213 C, tel. 854-39-08
DYŻUR / DUTY HOURS:
Konsultacje zdalne poprzez Microsoft TEAMS: 
Poniedziałek/Monday: 12.00 -13.00
Środa/Wednesday: 18.00-19.00


dr Leszek Czapiewski
Leszek Czapiewski, PhD

e-mail: leszek.czapiewski@ue.poznan.pl
pok. / room 203 C, tel. 854-38-69
DYŻUR / DUTY HOURS:
Dużur zdalny poprzez Microsoft TEAMS: 
Poniedziałek/Monday : 18.30-19.30
oraz w dowolnym innym terminie ustalonym wcześniej mailowo. 
 
Kod zespołu do samodzielnego dołączeniaajv3xjc
lub link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a80a604435f464c60863df8e0b8948658%40thread.tacv2/conversations?groupId=3afd8267-db0a-4bc4-aabb-234f7e6e4cb2&tenantId=c563ee76-4bae-46a0-ad10-139293d204a5dr Bartosz Kabaciński
Bartosz Kabaciński, PhD

e-mail: bartosz.kabacinski@ue.poznan.pl
pok. / room 214 C, tel. 854-38-67
DYŻUR / DUTY HOURS:
 Wtorek/Tuesday: 15.30-16.30
Środa/Wednesday: 10.15-11.15


dr Anna Leszczyłowska
Anna Leszczyłowska, PhD

 e-mailanna.leszczylowska@ue.poznan.pl
pok. / room 205 C, tel. 854-39-75dr Joanna Lizińska
Joanna Lizińska, PhD

e-mail: joanna.lizinska@ue.poznan.pl
pok. / room 203 C, tel. 854-38-69
DYŻUR / DUTY HOURS:
Poniedziałek/Monday: 18.00-19.00
Czwartek/Thursday: 18.00-19.00
URLOP: 21.09 - 22.09.2020
Konsultacje on-line - MS Teams
 

dr Szymon Stereńczak
Szymon Stereńczak, PhD 

e-mail: szymon.sterenczak@ue.poznan.pl
pok. / room 216 C, tel. 854-38-60
DYŻUR / DUTY HOURS:
Poniedziałek/Monday: 14.00-15.00
Wtorek/Tuesday: 15.00-16.00


dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek
Agnieszka Stróżyńska-Szajek, PhD

e-mail: agnieszka.strozynska@ue.poznan.pl 
pok. / room 214 C, tel. 854-38-67
DYŻUR / DUTY HOURS:
Środa/Wednesday: 10.15-11.15
Czwartek/Thursday: 15.00-16.00
Konsultacje on-line - MS Teams