KIEROWNIK KATEDRY / HEAD OF THE DEPARMENT:

dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP
Jacek Mizerka, PhD, associate professor

e-mail: jacek.mizerka@ue.poznan.pl
pok. / room 217 C, tel. 854-37-00
DYŻUR / DUTY HOURS:
Poniedziałek/Monday : 12.00-13.00
Czwartek/Thursday: 18.00-19.00 
Dyżur zdalny poprzez Microsoft TEAMS: kod: tknzjej

dr hab. Arkadiusz Bernal, prof. UEP
Arkadiusz Bernal, PhD, associate professor

e-mail: arkadiusz.bernal@ue.poznan.pl
pok. / room 205 C,tel.854-39-75
DYŻUR / DUTY HOURS:
Wtorek/Tuesday: 15.00-16.00
Dyżur zdalny poprzez Microsoft TEAMS:

dr hab. Leszek Czapiewski, prof. UEP
Leszek Czapiewski, PhD, associate professor

e-mail: leszek.czapiewski@ue.poznan.pl
pok. / room 203 C, tel. 854-38-69
DYŻUR / DUTY HOURS:
Poniedziałek/Monday : 12.00-13.00
oraz w dowolnym innym terminie ustalonym wcześniej mailowo.
Dyżur zdalny poprzez Microsoft TEAMS: kod: sxxkidk

dr hab.Tomasz Jewartowski, prof. UEP
Tomasz Jewartowski, PhD, associate professor

e-mail: tomasz.jewartowski@ue.poznan.pl
pok. / room 206 C, tel. 854-38-61
DYŻUR / DUTY HOURS:
Poniedziałek/Monday: 17.00-18.00
Czwartek/Thursday: 09.00-10.00
Dyżur zdalny poprzez Microsoft TEAMS, kod: 5p0npg2

dr hab. Michał Kałdoński, prof. UEP
Michał Kałdoński, PhD, associate professor

e-mail: michal.kaldonski@ue.poznan.pl
pok. / room 212 C, tel. 854-38-49
DYŻUR / DUTY HOURS:
Poniedziałek/Monday: 15.00-16.00
Środa/Wednesday:15.00-16.00
Dyżur zdalny poprzez Microsoft TEAMS: kod: y95p8na

dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP
Jarosław Kubiak, PhD, associate professor

e-mail: jaroslaw.kubiak@ue.poznan.pl
pok. / room 204 C, tel. 854-39-74
DYŻUR / DUTY HOURS:
Wtorek/Tuesday: 18.00-19.00
Dyżur zdalny poprzez Microsoft TEAMS: kod: cgsj3wz


dr hab. Joanna Lizińska, prof. UEP
Joanna Lizińska, PhD, associate professor

e-mail: joanna.lizinska@ue.poznan.pl
pok. / room 203 C, tel. 854-38-69
DYŻUR / DUTY HOURS:
Wtorek/Tuesday: 20.00-21.00
Dyżur zdalny poprzez MS Teams (proszę o telefon przez Teams w godzinach konsultacji)
URLOP: 27-30.09.2021

dr hab. Józefa Gryko
Józefa Gryko, PhD

e-mail: jozefa.gryko@ue.poznan.pl
pok. / room 213 C, tel. 854-39-08
DYŻUR / DUTY HOURS:
Poniedziałek/Monday: 12.00 -13.00
Środa/Wednesday: 18.30-19.30
Dyżur zdalny poprzez MS Teams (proszę o telefon przez Teams w godzinach konsultacji)   


dr Bartosz Kabaciński
Bartosz Kabaciński, PhD

e-mail: bartosz.kabacinski@ue.poznan.pl
pok. / room 214 C, tel. 854-38-67
DYŻUR / DUTY HOURS:
Środa/Wednesday: 16.00-17.00
Czwartek/Thursday: 10.00-11.00
Dyżur zdalny poprzez MS Teams (proszę o telefon przez Teams w godzinach konsultacji)

dr Anna Leszczyłowska
Anna Leszczyłowska, PhD

e-mail: anna.leszczylowska@ue.poznan.pl
pok. / room 216 C, tel. 854-38-60

dr Szymon Stereńczak
Szymon Stereńczak, PhD

e-mail: szymon.sterenczak@ue.poznan.pl
pok. / room 216 C, tel. 854-38-60
DYŻUR / DUTY HOURS:
Wtorek/Tuesday: 14.00-15.00
Czwartek/Thursday: 16.30-17.30
Dyżur zdalny poprzez Microsoft TEAMS: kod: 7p0x707

dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek
Agnieszka Stróżyńska-Szajek, PhD

e-mail: agnieszka.strozynska@ue.poznan.pl
pok. / room 214 C, tel. 854-38-67