Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Seminaria licencjackie


W Katedrze Finansów Przedsiębiorstw oferujemy Studentom następujące seminaria licencjackie:


  • dr Arkadiusz Bernal „Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw”
  • dr Bartosz Kabaciński " Empiryczne finanse przedsiębiorstw"
  • dr Joanna Lizińska „Finanse, rynki kapitałowe i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa” 
  • dr Szymon Stereńczak "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym"
  • dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw”