Wykształcenie:

 • 2018 – doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów


Problematyka badawcza:

 • empiryczne finanse przedsiębiorstw
 • zarządzanie ryzykiem


Wybrane publikacje:

 • The Role of Bitcoin on Developed and Emerging Markets – on the Basis of a Bitcoin Users Graph Analysis, Finance Research Letters – under revision (współautorzy: J. Mizerka, P. Mizerka),
 • Instrumenty pochodne a wartość przedsiębiorstwa. Jakie znaczenie ma struktura własności?, 2019, Zarządzanie finansami - Czas na pieniądz - red. D. Zarzecki,
 • Factors Influencing the Use of  Derivatives in Poland, 2018, Argumenta Oeconomica, nr 1 (4) s. 5-20 (współautor: J. Mizerka),


Dydaktyka:

 • Zaawansowane finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
 • Finanse
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rynek instrumentów pochodnych
 • Opcje – nowoczesny instrument pochodny


Nagrody i osiągnięcia:

 • 2019: I miejsce w XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akad. 2017/2018 za rozprawę pt.: Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez spółki publiczne
 • 2019: Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku 2018, tj. za organizację międzynarodowej konferencji finansowej INFINITI Poznań 2018
 • 2012: I miejsce w Konkursie Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najlepszą pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

 

Nr ORCID:  0000-0001-8611-5607