Wykształcenie:


 • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse - 2020
 • doktor nauk ekonomicznych - 2007
 • magister ekonomii - 1999


Problematyka badawcza:


 • Ekonomika opodatkowania
 • Przerzucalność podatków
 • Uchylanie się od opodatkowania
 • Finanse przedsiębiorstw


Wybrane publikacje:

Książki:


 • Bernal, A. 2019, Podatek od wartości dodanej – studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Bernal, A. 2008, Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, Difin, Warszawa.

Artykuły:
Dydaktyka:


 • Podatki i system podatkowy
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Seminarium licencjackie
 • Studia podyplomowe


Nagrody i osiągnięcia:


 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • III miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku akademickim 2006/2007
 • Nagrody Rektora UEP za osiągnięcia naukowe


Hobby:


 • podróże
 • sport


Nr ORCID: 0000-0003-0025-840X