Wykształcenie:


 • DR HAB. Nauk Społecznych w dyscyplinie finanse

 

Pełnione funkcje:


 • Członek Rady Programowej UEP
 • Członek Rady Nadzorczej Spółki Celowej UEP
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowych UEP
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Analizy Finansowej  i Controllingu UEP
 • Członek Doktoranckiej Komisji stypendialnej dla doktorantów studiów doktoranckich prowadzonych dotychczas na Wydziale Zarządzania UEP
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Finanse Menedżerskie – obecnie edycja III i IV
 • Opiekun SKN Opodatkowania przedsiębiorstw


Problematyka badawcza:


 • Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstw
 • Polityka dywidend


Wybrane publikacje:


 • Zjawisko asymetrii informacji, a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2019 (współautorzy: J. Gryko, M. Kluzek, T. Nowaczyk)


Dydaktyka:


 • Finanse przedsiębiorstw
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
 • Kształtowanie struktury kapitału
 • Zarządzanie Należnościami i  Zobowiązaniami
 • Seminaria magisterskie


Nagrody i osiągnięcia:


 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Laureat Nagrody Victorii w 2018 roku


Hobby:


 • Spanie

 

Nr ORCID:  0000-0001-6479-7811