Wykształcenie:

 • 2009: doktor nauk ekonomicznych; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; praca pt: „Wpływ sekurytyzacji aktywów na wartość rynkową przedsiębiorstwa”
 • 2003: Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej
 • 2003: tytuł magistra; Akademia Ekonomiczna w  Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i marketing, specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw; praca pt.: „Rozwój rynku usług leasingowych w Polsce w latach 1990-2001”

Pełnione funkcje:

 • Kierownik projektu badawczego NCN “Znaczenie doboru metod wyceny w procesie identyfikacji anomalii rynkowych”
 • członek Komitetu Organizacyjnego International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania na dwie kadencje

 

Problematyka badawcza:

Finanse przedsiębiorstw i rynki kapitałowe:

 • Pierwotne emisje akcji (IPO)
 • Kolejne emisje akcji (SEO)
 • Manipulowanie zyskami
 • Sekurytyzacja aktywów
 • Struktura kapitału i struktura własności przedsiębiorstw
 • Nadzór korporacyjny


Wybrane publikacje (2012-2019):

 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Is Window-Dressing around Going Public Beneficial? Evidence from Poland, w: Journal of Risk and Financial Management, vol. 12, nr 1, 2019, ss. 1-16, DOI:10.3390/jrfm12010018
 • Czapiewski Leszek, Lizińska Joanna: Explanatory Power of Pre-Issue Financial Strength for Long-Term Market Performance: Evidence from Initial Equity Offerings on an Emerging Market, w: International Journal of Financial Studies, vol. 7, nr 1, 2019, ss. 1-16, DOI:10.3390/ijfs7010016
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Long-term equity performance in Poland – searching for answers with the calendar-time portfolio approach, w: Folia Oeconomica Stetinensia, vol. 19, nr 1, 2019, ss. 43-55, DOI:10.2478/foli-2019-0004
 • Lizińska Joanna: Portfolio-Based Benchmarks and the Long-Term Performance of SEOS for an Emerging Market, w: Argumenta Oeconomica, nr 2 (41), 2018, ss. 423-435, DOI:10.15611/aoe.2018.2.18
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Towards Economic Corporate Sustainability in Reporting: What Does Earnings Management around Equity Offerings Mean for Long-Term Performance?, w: Sustainability, vol. 10, nr 12, 2018, ss. 1-23, DOI:10.3390/su10124349
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Earnings management and underpricing of IPOs on an emerging market, w: Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 6, nr 2, 2018, ss. 7-20, DOI:10.18559/SOEP.2018.2.1
 • Lizińska Joanna: Anomalie rynkowe na polskim rynku kapitałowym w ujęciu empirycznym, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 2 (92), 2018, ss. 269-279, DOI:10.18276/frfu.2018.92-23
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Earnings Management and the Long-Term Market Performance of Initial Public Offerings in Poland, w: Finance and Sustainability. Proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2017 / Bem Agnieszka [i in.] ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics, 2018, ISBN 978-3-319-92227-0 , ss. 121-134, DOI:10.1007/978-3-319-92228-7
 • Czapiewski Leszek, Lizińska Joanna: Długookresowy wpływ debiutu giełdowego na ceny akcji, w: Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie : kontrowersje wokół anomalii rynkowych / Mizerka Jacek, Lizińska Joanna ( red. ), 2017, ISBN 978-83-7556-726-7 , ss. 121-141
 • Czapiewski Leszek, Lizińska Joanna: Natychmiastowa reakcja cenowa na debiut giełdowy, w: Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie : kontrowersje wokół anomalii rynkowych / Mizerka Jacek, Lizińska Joanna ( red. ), 2017, ISBN 978-83-7556-726-7 , ss. 101-119
 • Czapiewski Leszek, Lizińska Joanna: Pierwotne emisje akcji na wybranych rynkach, w: Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie : kontrowersje wokół anomalii rynkowych / Mizerka Jacek, Lizińska Joanna ( red. ), 2017, ISBN 978-83-7556-726-7 , ss. 81-99
 • Mizerka Jacek, Lizińska Joanna: Anomalie rynkowe – ułuda czy rzeczywistość?, w: Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie : kontrowersje wokół anomalii rynkowych / Mizerka Jacek, Lizińska Joanna ( red. ), 2017, ISBN 978-83-7556-726-7 , ss. 13-35
 • Lizińska Joanna: Emerging market regularities - the case of monthly effects on the Warsaw Stock Exchange, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 2 (86), 2017, ss. 353-362, DOI:10.18276/frfu.2017.86-29
 • Lizińska Joanna: On the Rationality of Investors – Lunar Phases and Equity Returns in Poland, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 5 (89), cz. 2, 2017, ss. 131-141, DOI:10.18276/frfu.2017.89/2-10
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4 (82), Cz. 2, 2016, ss. 201-212, DOI:10.18276/frfu.2016.4.82/2-16
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 78, nr 4, 2016, ss. 197-212, DOI:10.14746/rpeis.2016.78.4.15
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Is the IPO Anomaly in Poland Only Apparent or Real?, w: The Essence and Measurement of Organizational Efficiency / Dudycz Tadeusz , Osbert-Pociecha Grażyna , Brycz Bogumiła ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics, 2016, Springer, ISBN 978-3-319-21138-1 , ss. 175-194, DOI:10.1007/978-3-319-21139-8_10
 • Lizińska Joanna: Manipulowanie zyskami na rynkach wschodzących i rozwiniętych - konsekwencje dla długookresowej wartości przedsiębiorstwa po dokonaniu pierwotnej emisji akcji, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 75, 2015, ss. 297-308, DOI:10.18276/frfu.2015.75-24
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Determinanty underpricingu w Polsce i na innych wybranych rynkach wschodzących, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, nr 386, 2015, ss. 112-125, DOI:10.15611/pn.2015.386.08
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Does timing matter for the determinants of IPO short-term returns? Evidence from the top emerging markets , w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 1, 2015, ss. 39-56, DOI:10.18778/0208-6021.310.04
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Reassesing Polish IPO underpricing and underperformance, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, vol. 1, nr 310, 2015, ss. 57-70, DOI:10.18778/0208-6021.310.05
 • Lizińska Joanna: Zarządzanie zyskami w okresie okołokryzysowym przez spółki dokonujące kolejnej emisji akcji na rynkach wschodzących, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74 t.1, 2015, ss. 101-113, DOI:10.18276/frfu.2015.74/1-09
 • Mizerka Jacek, Czapiewski Leszek, Lizińska Joanna: Free Cash Flows and Anomalous Returns, w: Argumenta Oeconomica, nr 1 (34), 2015, ss. 77-97, DOI:10.15611/aoe.2015.1.03
 • Lizińska Joanna, Czapiewski Leszek: Performance of Polish IPO Firms: Size and Profitability, w: Gospodarka Narodowa, nr 1, 2014, ss. 53-71, DOI:10.33119/GN/100877
 • Lizińska Joanna: Zjawisko underpricingu na rynkach wschodzących, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 66, 2014, ss. 361-374
 • Lizińska Joanna: Zróżnicowanie cech spółek dokonujących IPO na rynkach wschodzących i rozwiniętych, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 74, 2014, ss. 383-392
 • Lizińska Joanna: Specyfika spółek dokonujących emisji SEO na giełdzie ASX, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 63, 2013, ss. 309-320
 • Lizińska Joanna: W poszukiwaniu przyczyn długookresowej reakcji cenowej po dokonaniu emisji IPO, w: Zarządzanie i Finanse, nr 2 cz. 2, 2013, ss. 227-239
 • Jewartowski, T., Lizińska, J., 2012, Determinants of IPO underpricing –The Evidence from Poland w: Peter Koveos (red.), Financial Crises, Impact and Response: The View from the Emerging World, ATINER, Ateny, s. 103-113.
 • Lizińska, J., 2012, Wtórne emisje akcji i ich wpływ na stopy zwrotu - doświadczenia spółek notowanych w Bombaju, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 107, s. 253-261.
 • Lizińska, J., 2012, Cechy spółek dokonujących SEO a ich stopy zwrotu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 737, s. 107-118.
 • Lizińska, J., 2012, Problem doboru portfela porównawczego w długookresowej ewaluacji efektów kolejnych emisji akcji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 271, s. 460-468.
 • Jewartowski, T., Lizińska, J., 2012, Short- and Long-Term Performance of Polish IPOs, Emerging Markets Finance and Trade, 48 (2), s. 59-75.

 

Dydaktyka:

 • Zaawansowane finanse przedsiębiorstw
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Corporate Finance
 • Advanced Corporate Finance
 • Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
 • Finanse
 • Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami
 • Ocena efektywności inwestycji (w ramach SP Finanse menedżerskie)
 • Szkolenie na Młodszego Analityka (w ramach projektu UE)
 • Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie (w ramach SP „Zarządzanie Finansami– ujęcie praktyczne”)
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie (w ramach SP „Zarządzanie Finansami– ujęcie praktyczne”)
 • Seminarium licencjackie


Nagrody i osiągnięcia:

 • Nagroda za osiągnięcia naukowe za monografię pt. „Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych” (red. Mizerka J., Lizińska J.), wyd. CeDeWu, 2018.
 • Nagroda za osiągnięcia organizacyjne - za organizację międzynarodowej konferencji pt.: „International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions, 2018
 • II miejsce w  konkursie Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najlepszą rozprawę doktorską; 2011.
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe za monografię pt. "Modern Managerial Finance. New Trends and Research Areas" (red. W. Frąckowiak, C. Kochalski), 2010.
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rozprawę doktorską; 2010.

 

 Nr ORCID: 0000-0002-0738-4639