Wykształcenie:

 • 2019 – doktor nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów
 • 2015 – magister


Pełnione funkcje:

 • kierownik projektu badawczego NCN pt. „Płynność akcji na rynku kapitałowym i jej znaczenie dla finansów przedsiębiorstwa” (nr 2017/27/N/HS4/00751)


Problematyka badawcza:

 • płynność akcji
 • wycena aktywów
 • finanse przedsiębiorstw


Wybrane publikacje:

 • Conditional Stock Liquidity Premium: Is Warsaw Stock Exchange Different? (2020), Studies in Economics and Finance, forthcoming
 • State-Dependent Stock Liquidity Premium: The Case of the Warsaw Stock Exchange (2020), International Journal of Financial Studies, doi: 10.3390/ijfs8010013
 • Is There an Illiquidity Premium in Frontier Markets? (2020), Emerging Markets Review, doi: 10.1016/j.ememar.2019.100673
 • Stock liquidity premium with stochastic price impact and exogenous trading strategy (2019), International Review of Financial Analysis, doi: 10.1016/j.irfa.2019.04.008
 • In Search of the Best Proxy for Liquidity in Asset Pricing Studies on the Warsaw Stock Exchange (2019) [w:] Tarczyński, W., Nermend K. (eds.) Effective Investments on Capital Markets, Springer, Cham, s. 33-52. doi: 10.1007/978-3-030-21274-2_3
 • Premia z tytułu płynności akcji na polskim rynku kapitałowym (2018), rozprawa doktorska. Dostęp przez WBC: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/edition/470481


Dydaktyka:

 • Finanse
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Seminarium licencjackie


Nagrody i osiągnięcia:

 • 2014/2015 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • 2016/2017 – Nagroda (zespołowa) JM Rektora UEP za osiągnięcia organizacyjne
 • 2018 – Nagroda (zespołowa) JM Rektora UEP za osiągnięcia organizacyjne


Hobby:

 • spacery z rodziną
 • dobra książka
 • jazda pociągiem


Nr ORCID:  0000-0003-4825-3229