Doktor hab. Piotr Michoń, prof. UEP uzyskał fundusze w programie NAWA ,,Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”. Złożony przez niego projekt „Współczesna Polityka Społeczna Wobec Pracy i Rodziny – edukacja i badania” otrzymał ponad 1,5 miliona złotych. Przeznaczone zostaną na wsparcie badań i publikacji naukowych z partnerami zagranicznymi, budowanie jakości i rozpoznawalności aktywności badawczej oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników. Projekt realizowany będzie z 11 uczelniami zagranicznymi m.in. z Niemiec, Norwegii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Rosji.