Tematyka seminariów doktorskich 
 

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Ø  stabilność systemu bankowego i sieć bezpieczeństwa finansowego

Ø  spółdzielczość kredytowa

Ø  zarządzanie zasobami ludzkimi

 

prof. dr hab. Maciej Żukowski

Ø  polityka społeczna, w tym zwłaszcza zabezpieczenie emerytalne

Ø  rynek pracy i migracje zagraniczne

Ø  integracja europejska i jej wpływ na zatrudnienie, migracje, politykę społeczną
w Polsce i innych państwach członkowskich

 

dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP

Ø  instytucjonalizm organizacyjny

Ø  badania jakościowe zarządzania ludźmi w organizacjach (przedsiębiorstwa, NGO, administracja, spółdzielczość)

Ø  efektywność i patologie zarządzania zasobami ludzkimi