Zapraszamy na spotkania SKN HaeR, które w roku akademickim 2020-2021 odbywać się będą poprzez MS Teams (kod dostępu do zespołu można uzyskać od opiekuna SKN: przemyslaw.piasecki@ue.poznan.pl).