1. Dr Magdalena Andrałojć – NCN Sonata (do 2021).
  2. Dr Dominik Buttler – NCN Harmonia (2019 – 2021) - School-to-Work Transition in a Comparative Perspective, który będzie realizowany w ramach konsorcjum międzynarodowego.
  3. Dr hab. M. Ławrynowicz, prof. UEP/ dr Dominik Buttler – POWER (2019 – 2023) - Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o numerze POWR.03.05.00-00-z054/18, zadanie 4. Wykorzystanie informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia na UEP dostosowanego do potrzeb społeczno-gospodarczych.
  4. Dr Paweł Łuczak – NCN Sonata 14 (2019 – 2022)- Włączenie kwestii mieszkaniowej do polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej: podejście porównawcze.
  5. Dr hab. Piotr Michoń – NCN Opus 16 (2019 - 2022) - Solidarność społeczna, postawy wobec państwa opiekuńczego oraz wzorce zasługiwalności w społeczeństwie polskim po wprowadzeniu programu „Rodzina 500+".
  6. Dr hab. Piotr Michoń – NAWA (2019 – 2022) – Współczesna Polityka Społeczna Wobec Pracy i Rodziny – edukacja i badania. Contemporary Work and Family Policy – Education and Research nr PPI/APM/2019/1/00072.
  7. Mgr Krzysztof Durczak – NCN (2018 – 2021) - Semiotyka sprawiedliwości: organizowanie procesu translacji w pracy prawnika – przypadek okręgu poznańskiego.