Do najważniejszych wydarzeń w życiu Katedry należy zaliczyć zorganizowanie następujących konferencji naukowych (każda z nich została uwieńczona późniejszą publikacją):

2018 - Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem pracy.
2017 - XXXVI Ogólnopolska Konferencja Polityków Społecznych "Polityka Społeczna 2.0. W poszukiwaniu nowego kształtu państwa opiekuńczego".
2016 – "NEGOTIATE - Overcoming early job-insecurity in Europe".
2015 – VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL "Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym i non-profit"
2014 – I Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska "Nowe horyzonty w polityce społecznej"
2013 –11th Annual ESPAnet Conference „SOCIAL POLICY AND ECONOMIC DEVELOPMENT".
2010 – Człowiek w pracy i polityce społecznej.
2006 – Aktywizująca polityka społeczna – od państwa świadczeń do państwa pracy.
1999 – Aktualne dylematy zatrudnienia.
1986 – Determinanty skuteczności polityki społecznej.
1995 – Aktualne problemy zatrudnienia. Aktywne formy ograniczania bezrobocia i ich skuteczność.