Słuchacze studium otrzymują wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania pracą 
i zasobami ludzkimi, niezbędne w warunkach globalizacji gospodarki, a zwłaszcza europeizacji rynku pracy.
Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników pionów kadrowych (zarządzania zasobami ludzkimi) oraz osób pragnących zdobyć nową specjalność zawodową.
Dodatkowe informacje: 

Kontakt: kpips@ue.poznan.pl, tel. 61 854 38 83