W dniach 26-27 maja 2022 r. prof. dr hab. Marzena Remlein, dr Dawid Obrzeżgiewicz, dr Ewelina Kuberska oraz dr Marek Kawacki – wzięli udział w konferencji w Prague University of Economics and Business w trakcie pobytu na stażu organizowanym w ramach projektu CENETSIE finansowanego ze środków NAWA.

W ramach konferencji prof. dr hab. Marzena Remlein prowadziła sesję “Financial sustainability in emerging economies” oraz wspólnie z dr Dawidem Obrzeżgiewiczem zaprezentowała wyniki badań nt. “The impact of legislation on the development of accounting digitization in Poland”.