22 kwietnia br. pracownicy Katedry Rachunkowości i Rewizji Finansowej uczestniczyli w seminarium doktorskim zorganizowanym we współpracy z Katedrą Rachunkowości Finansowej i Audytu Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze.


W ramach spotkania swoje wyniki badań zaprezentowali doktoranci:

1)      Martin Kučera (PhD student, Prague University of Economics and Business) nt. Measuring intellectual capital using VAIC and M-VAIC models on a sample of DAX30 companies. Moderatorem był dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP

2)      Piotr Bejger (doktorant UEP) nt Robotization in financial accounting of Polish companies. Moderatorem był prof. VSE Ladislav Mejzlík


Naszymi gośćmi byli również pracownicy Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami.


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział !