W ramach projektu NAWA Central European Network for Sustainable and Innovative Economy pracownicy Katedry odbyli staże naukowe w:

- International Innovation Centre w Kijowie (26.09 – 2.10 br.) - prof. Marzena Remlein

- Czech University of Life Sciences w Pradze oraz Prague University of Economics and Business  (10 – 15.10 br. ) – prof. Marzena Remlein, dr Ewelina Kuberska oraz dr Marek Kawacki.

Kluczowymi elementami pobytu było nawiązanie współpracy międzyuczelnianej, która przyczyni się do zwiększenia międzynarodowej działalności badawczej i publikacyjnej pracowników.