Biografia

2020    doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (Poznań)

2014    uzyskany dyplom Szkoły Trenerów Biznesu (Szczecin)

2013    uzyskany certyfikat ECQA zarządzania jednostkami szkolnictwa (Krems)

2011    magister zarządzania (Poznań)

 

Problematyka badawcza


  • teoria rachunkowości
  • sprawozdawczość finansowa
  • audyt i rewizja finansowa
  • opodatkowanie
  • powiazania prawa i ekonomii

 

Hobby


  • Filozofia
  • Teologia
  • Literatura piękna
  • Muzyka

  

Rozdział w książce lub publikacja w indeksowanym czasopiśmie:

Szyszka J. (2019), (Do)Wolność w rachunkowości? O roli i problemach prawa bilansowego w ochronie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego [w:] Wolność - niepodległość. Zbiór studiów interdyscyplinarnych, red. G. Kucharczyk, J. Farysej, K. Siemaszko, Pracownia Studiów Społecznych i Prawnych, Kraków s. 184-197


Szyszka J. (2011), Koncepcja podatku odroczonego [w:] Debiuty Ekonomiczne nr 11 Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, M. Sapała, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań s. 125-142


Materiały konferencyjne:

Szyszka J. (2012), Rozwiązania w zakresie ustalania kontroli nad jednostką zależną w świetle nowych wytycznych MSSF, [w:] Rozpoznawanie i ujawnianie obszarów ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych, materiały konferencyjne KIBR, Poznań.


Szyszka J. (2011), Bilansowe i podatkowe aspekty nieściągalnych należności, [w:] Problemy sporządzania i badania sprawozdań finansowych w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych, materiały konferencyjne KIBR, Poznań.


Szyszka J. (2010), Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, [w:] Audyt w systemie kontroli, materiały konferencyjne KIBR, Poznań.


Szyszka J. (2009), Istota odroczonego podatku dochodowego jako narzędzia zarządzania [w:] Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, materiały konferencyjne KIBR, Poznań.