University Management Accounting Day CEE 2021. Gotowość studentów do podjęcia zatrudnienia – czego pracodawcy oczekują od absolwentów?

26 października studenci z Polski oraz zagranicy mieli okazję spotkać się po raz czwarty w ramach University Management Accounting Day (UMAD) CEE, czyli wydarzenia organizowanego przez Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA we współpracy z prestiżowymi uczelniami ekonomicznymi w regionie. 

University Management Accounting Day CEE adresowane jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków związanych z finansami i rachunkowością, realizowanych na uczelniach, z którymi CIMA współpracuje. Dzień Rachunkowości Zarządczej łączy studentów, wykładowców, najlepszych pracodawców oraz pracowników CIMA w Polsce i za granicą. Głównym celem UMAD CEE jest zaznajomienie studentów z istotą rachunkowości zarządczej i jej roli w kształtowaniu biznesu.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w formule online i spotkała się z zainteresowaniem ponad 150 studentów z różnych uczelni w Polsce, Czechach i Rumunii. Uczestnicy mogli wysłuchać panelu dyskusyjnego pt. ‘Readiness of students to be employed – what are employers looking for in graduates?’ z udziałem ekspertów CIMA reprezentujących globalne firmy z różnych sektorów i dowiedzieć sie jakich kompetencji pracodawcy oczekują od absolwentów.

Swoimi wskazówkami dla studentów podzielili się:

Anna Stępnicka ACMA, CGMA - Infosys BPM Poland

Anna Trojanowska ACMA, CGMA – Kyndryl

Bartosz Gayer ACMA, CGMA – Fincastly

Jakub Kozielec ACMA, CGMA – Zalando

Tomasz Kociuba ACMA, CGMA – Motorola Solutions

Na szczególne wyróżnienie zasłużył w tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP), który podjął się organizacji (w formule hybrydowej) wydarzenia towarzyszącego UMAD CEE. W dniu 28 października studenci UEP  mogli wysłuchać prelekcji, którą z ramienia poznańskiego oddziału Infosys BPM Poland poprowadzili Pani Marta Żywicka – z zespołu Digital Transformation i Pan Krystian Stasiak – z zespołu Tax Center of Excellence. Zaproszenii eksperci zaprezentowali zagadnienie z zakresu Digitalizacji dokumentacji rachunkowej jako narzędzia optymalizacji procesów biznesowych.

Podobnie jak w poprzednich latach, bardzo istotną część wydarzenia stanowiła CIMA Business Game, czyli interaktywna rywalizacja online między studentami ze wszystkich uczelni biorących udział w UMAD CEE. Tym razem studenci mieli okazję do dodatkowego networkingu, ponieważ rywalizowali w losowo przydzielonych zespołach. Uczestnicy gry biznesowej zmierzyli się z case study, w którym musieli postawić się w roli zarządzających parkiem rozrywki i znaleźć rozwiązania wskazanych problemów biznesowych.

Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Będąc częścią Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości) zrzesza członków i studentów ze 192 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.

Studenci uczelni, z którymi współpracuje CIMA mogą rozwijać swoje kompetencje w ramach Programu CIMA na Uczelni. Program daje studentom możliwości podnoszenia kwalifikacji w obszarze biznesu, kompetencji interpersonalnych, przywództwa i wiedzy technicznej – a wszystko to w oparciu o najwyższe standardy etyki, uczciwości i profesjonalizmu. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu wykształconych w zakresie finansów.

Rekrutacja do Programu CIMA na Uczelni została przedłużona do 14 listopada! Przypominamy, że aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.cimauczelnie.pl