Wpływ religii na rozwój rachunkowości w wybranych krajach azjatyckich

Jest to pierwsza w Polsce publikacja kompleksowo opisująca wpływ religii na rachunkowość. Znajomość różnic kulturowych, w tym religijnych, oraz ich oddziaływania na prowadzenie biznesu ma coraz większe znaczenie ze względu na zjawisko globalizacji, co wiąże się ze współpracą w środowiskach międzynarodowych i jednocześnie międzykulturowych. Autorka skupia się na trzech krajach azjatyckich o wyraźnie odrębnej tożsamości kulturowej i religijnej (Chiny, Indie oraz Indonezja), z największymi gospodarkami w tym regionie świata. Publikacja bada wpływ hinduizmu, konfucjanizmu, buddyzmu i islamu na rachunkowość powszechnie uważaną  za uniwersalny język biznesu. Efektem dociekań przeprowadzonych w monografii jest stwierdzenie, że skutkiem wpływu religii na rozwój rachunkowości jest istnienie tożsamości kulturowej rachunkowości i zaproponowanie autorskiej definicji tego terminu uwzględniającej determinujący wpływ norm etycznych i moralnych, których źródłem jest religia.

https://wydawnictwo.ue.poznan.pl/book.html?isbn=978-83-8211-121-7

Pozycja dostępna już wkrótce!