Uczymy już od 34 544 dni
Kontakt

Koordynator Programu CIMA

dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP

Wykształcenie:


Magister ekonomii

IX.1990-X1995 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 

IX.1994-VI.1995 Stirling University


Doktor ekonomii

VII 2001 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu -  Rachunek kosztów działań jako narzędzie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa


Współpraca z praktyką gospodarczą:

2004-2008 – IDS Polska Sp. z o.o. – Partner - Doradztwo gospodarcze w zakresie modelowania systemów rachunku kosztów

od 2008 – SGB Bank S.A. – Doradca zarządu w zakresie rachunkowości zarządczej

od 2008 – BKUEP Sp. z o.o. – Główny Księgowy - Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach własnej działalności gospodarczej

 

Pełnione funkcje

od 2002 – Kierownik Pracowni Komputeryzacji Rachunkowości

od 2002 – Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Finanse

w latach 2008-2012 – Przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. rachunku kosztów UEP

od 2009 – Kierownik zespołu egzaminacyjnego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

od 2012  2013 – Badania statutowe - Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu uczelnią publiczną

od 2012 – Promotor pomocniczy dwóch prac doktorskich w ramach programu DOCTORAL SEMINARS IN ENGLISH

od 2013 – Badania statutowe - Działalność naukowa i dydaktyczna uczelni wyższej a potrzeby interesariuszy zewnętrznych

od 2014 – Koordynator Programu UEP&CIMA, realizowanego w ramach I i II stopnia studiów oraz na studiach podyplomowych na Wydziale Zarządzania 

 

Obszary badawcze:
Rachunkowość zarządcza
Systemy informatyczne w rachunkowości
Teoria rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa 


Hobby:
narty, rower, nurkowanie

 

Dowiedz się więcejKoordynator Programu CIMA
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP

Adres e-mail:
remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl

Katedra Rachunkowości Zarządczej
ul. Towarowa 53, pokój 105 C
61-875 Poznań
Tel.: 61 854 38 36