Studenci, którzy wezmą udział w programie mają możliwość uzyskania jednego z certyfikatów CIMA –Certificate in Business Accounting oraz posługiwania się tytułem CIMA Cert BA. Dzięki programowi zyskają wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej, podstaw matematyki biznesowej, ekonomiki przedsiębiorstw i podstaw etyki, ładu korporacyjnego oraz prawa w biznesie.


Z oferty mogą skorzystać studenci, którzy studiują już na pierwszym semestrze studiów licencjackich, na Kierunku Rachunkowość i finanse biznesu. Największą zaletą programu jest możliwość zdobycia prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej. Warunkiem uzyskania certyfikatu CIMA jest zaliczenie określonego zestawu przedmiotów oraz zdanie jednego egzaminu zewnętrznego w języku angielskim.


LINK DO REJESTRACJI