Katedry

Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej

How to find us?

Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej UEP
ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań
tel.(0-61)854-38-85
e-mail:iwona.bartkowiak@ue.poznan.pl